X
تبلیغات
رایتل

جواب بازی جدولانه مرحله 135

آش:با

آهنگی از شهرام ناظری:ای برادر

از پوشش بانوان:روسری

از حروف الفبا:سین

از رنگ های اصلی:آبی

از شاخه های علم ریاضی:انتگرال

از شهرهای هرمزگان:بندر لنگه

از شهرهای همدان:فامنین

از شهرهای کرمانشاه:نوسود

از ضمایر ملکی:مان

الهه زیبایی یونان باستان:ونوس  

بازیگر فیلم تغییر چهره:نیکلاس کیج

بازیگر مرد فیلم دوردست:کوروش تهامی

باقی جان:نا

بانگ و صدا:آوا

بدون ناهمواری:صاف

برادر پدر:عم

بندگی:یوغ

پاداش:جزا

پای افزار:لکا

پرسش از مکان:کجا

پرنده قطبی:پنگوئن

پسوند حاصل مصدر:گی

پشته:تل

پیچ و تاب زلف:شکنج

پیوستن:وصلت

تندرستی:صحت

جاده کوتاه:ره

جانور درنده:دد

چرک و عفونت:ریم

خرید و فروش:بیع

دارا:سازش

دارای یک جهت:همسو

دارو:دوا

در پس چیزی:ماورا

درازا زندگی:عمر

درون:تو

دسته و گروه:اکیپ

دو رویی:ریا

دین:شریعت

رانده شده:منزجر

رخنه:شکاف

رسته:صف

رسوب قنات:لای

رعد و برق:تندر

روانه:گسیل

ریختن آب:صب

ستایش:حمد

سرپیچی کردن:تمرد

سرزمین:وادی

سرما:زم

سرور و بزرگ:آقا

سطل بی دسته:یوکان

سقف فرو ریخته:آوار

طویله:آغل

عضو راهرو:پا

غذای ساده:آش

فیلم ده نمکی:رسوایی

فیلمی با بازی جعفر دهقان:سیب و سلما

لقب امپراطوران آلمان:رایش

لنگه بار:تا

ماه سرد:دی

مذمت به شعر:هجو

مرغزار:راغ

مزه فلف:تند

مهتابی:تراس

موی بلند سر:گیسو

میان تهی:مجوف

نزدیکی:قرب

نفس خسته:هن

نومید:مایوس

نی تو خالی:نال

همسایه:جار

همسر خروس:مرغ

همه و همگی:کل

واحد پتانسیل:ولت

واحد شمارش احشام:راس

کارگردان فیلم برش های کوتاه:رابرت التمن

کروکودیل:تمساح

[ شنبه 10 تیر 1396 ] [ 19:19 ] [ علیرضا ]