X
تبلیغات
رایتل

جواب بازی جدولانه مرحله 141

آش کشک:کشک با

اواز دسته جمعی:کر

اتصال و پیوستگی:وصلت

از امراض چشم:تراخم

از مواد غذایی سیب زمینی:نشاسته

از نام های زنانه:نسرین

از نت ها:فا

از وسایل مدرسه:کیف

اصطلاحی در خیاطی:سرشانه

اصل تجارت:سرمایه

بالاپوش مردانه:کت  

بت خانه:بت کده

بخیه لباس:کوک

برنج شوشتری:کات

برنج فروشی:رزاز

بی پروا:گستاخ

بیماری:دا

پاداش انجام کار:مزد

پاداش نیکی و بدی:جزا

پارچه یمانی:برد

پاسخ محکم و دندان شکن:تو دهنی

پاینده و باقی:قائم

پیمان:عهد

پیمان شکن:خائن

تخت جواد نوزاد:گهواره

تلخی:مرارت

تیردان:ترکش

ثروت:مال

جوی:نهر

چای تلخ و لب گز:دبش

چه وقت:کی

چین پیشانی:اخم

خالص:ناب

خوردنی پس از غذا:دسر

درخت قالی:دار

دنباله رو عروس:ینگه

رسوب قنات:لای

روشنایی و فروغ:سنا

زاپاس:یدک

زشت و بد:انر

زن سرخ روی:سمیرا

زیور و زینت:زیب

سارق:دزد

سود و فایده:نفع

شکاف لباس:چاک

شکست خوردن:باختن

شیرینی شاخه ای:نبات

ضروری:مبرم

ظرفی از الیاف گیاهی:سبد

عضو بالانشین:سر

عظمت:فر

قسمتی از زمان:انو

گزمه:شبگرد

گل سرخ:رز

لباس مندرس:نیم دار

لفافه زخم:باند

مادر در لفظ عامیانه:ننه

مرطوب:تر

مفلوج:لس

مقابل زن:مرد

منشا:منبع

میوه گرمسیری:موز

ناتوانی:عجز

نارس:خام

نفی عرب:لن

نقاب:ماسک

هر چیزی که بجای دیگری واقع شود:بدل

هر یک از قطعات پنج گانه زمین:قاره

وسایل:ابزار

وضع حمل باردار:زایمان

کابین و صداق عروس خانم:مهریه

کش لقمه:پیتزا

کنایه از اطاعت کردن:گردن نهادن

یگانه:یکتا

یک دست و یکسان:یک جور

یک رنگی و یک دلی:صمیمیت


[ یکشنبه 11 تیر 1396 ] [ 00:03 ] [ علیرضا ]