X
تبلیغات
رایتل

جواب بازی جدولانه مرحله 155

اثر محمدعلی جمال زاده:پندنامه سعدی یا گلستان نیکبختی

ارتباط تلفنی:تماس

از برنامه های تلویزیون:اخبار

از بیماری های عفونی مسری:وبا

از حبوبات:عدس

از حروف انگلیسی:اچ

از روی عدالت:منصفانه

از ظرو:دیس

استعفا کننده:مستعفی

اشاره به دور:آن  

افراد شریف:نجبا

بازگشت:عودت

بافت:نسج

بدن:تن

برادر بزرگتر:کاکا

بی خطر:امن

پایتخت زامبیا:لوساکا

پایتخت یمن:صنعا

پرورش اندام:بدنسازی

پیشه رو:طلایه دار

تصدیق عرب:نعم

تیر انداختن:رمی

چه وقت:کی

حرارت و گرمی:تف

حرف انتخاب:یا

حرف دهن کجی:ی ی

حرف فاصله:تا

خاک کوزه گری:رس

خرس فلکی:دب

خسارت:زیان

درخت ازاده:سرو

روز نهم ماه محرم:تاسوعا

سازگار شدن با محیط تازه:جا افتادن

سایه:نش

شهر استان فارس:فسا

شهر رازی:ری

شکیبا:صبور

شیر عرب:اسد

ضمیر درون:تو

عامل وراثت:ژن

علم مطالعه موجودات زنده:زیست شناسی

غربال:آردبیز

غیر مرسوم:نامتعارف

فاسق:بدکاره

قلیل:کم

گرامی تر:اکرم

گریه سوزناک:زاری

ماه تفنگی:تیر

مری بی زن:ارمل

مستی آور:مسکر

مضطرب:نگران

مفصل میان ساعد و بازو:آرنج

مقدس بودن:قداست

منفرد:تکی

نماینده فروش شرکت ها:ویزیتور

نیز:همچنین

وابسته:منوط

واحد سطح:آر

کاریز:قنات

کرایه دهنده:مکاری

کشور اروپایی:لتونی

کلام استفهام عرب:هل

کلام توام با طعنه:طنز

[ شنبه 17 تیر 1396 ] [ 19:58 ] [ علیرضا ]