جواب بازی جدولانه 2 مرحله 26

اثر جیمز جویس:تبعیدی ها

ارتباط تلفنی:تماس

از نیروهای ارتش:هوایی

باخته شطرنج:مات

بیدار در شب:شب پیما

بیماری عفونت ریوی:ذات الریه

پایتخت اتریش:وین

پوست درخت خرما:لیف

جای توقف حجاج:عرفات

حرف فاصله:تا  

خاضع و رها شده:وارسته

رسول:پیامبر

شمشیر جوهر دار:پرندآور

نوعی حشره کش قدیمی:ددت

کوچک ترین جز حافظه کامپیوتر:بیت

[ شنبه 1 مهر 1396 ] [ 11:51 ] [ علیرضا ]