جواب بازی جدولانه مرحله 323

آرواره:فک

آری:بلی

ابزار نجاری:اره

اثر ژرژ رو:بین النهرین باستان

ادویه هندی:کاری

افراد کمک رسان:مدد کاران

الگو:سرمشق

ایرادگیر:بهانه جو

برادر مادر:دایی

بندر اسپانیا:بارسلون  

بندر روسیه:یامسک

پایتخت نیکاراگوئه:ماناگوا

پرتوها:انوار

تار عنکبوت:کارتونک

تازگی:تری

تاسع:نهم

ترانه:سرود

تله:دام

تمام و کل:سراسر

توبره:همیان

تکان:سک

تیر پیکان دار:یب

جبار:زورگو

جدال و نبرد:درگیری

جزیره ایتالیا:آلب

حرف تحسین فرانسوی:براوو

حرف صریح:رک

حرف معرفه:را

خارپشت استرالیایی:اکیدنه

خاندان:آل

خاندان کریم خان:زند

خنیاگر و خواننده:نغمه پرداز

خودرو شخصی:سواری

خودرو فرانسوی:رنو

خون بها:دیه

در مقام نخست بودن:اولویت

درخت عاشق:بید

ده ترکی:اون

دوازده کیلو:ری

دوستی:ود

دید کوتاه:نگه

رستوران:غذاخوری

رمان فرانتس کافکا:مسخ

رمق:نا

رنگ مو:مش

رود فرانسه:رن

رکن:اس

زینت رو:مو

سالمند:پیر

سخنور:ادیب

سطح:کف

سمت:سو

شبه جزیره اروپایی:ایبری

شهر آرزو:آمل

شهر آلمان:کلن

شیر خوراکی:لبن

صنم:بت

عادت:خو

عامل بیماری:میکروب

عتیقه:آنتیکه

عدد ورزشی:دو

عنصر شماره چهار:برلیوم

غایب:ناپیدا

غذای مجردی:نیمرو

فتنه:شر

فرشته:پری

فرم انگلیسی کوروش:شایروس

فیلسوف انگلیسی:راسل

قابلیت:کاربری

قوم اروپایی:اسلاو

گرفتن از هوا:بل

گل باغچه ای:لادن

گل زینتی گرانبها:ارکیده

لعاب:پت

لگدکوب:له

مدافع:بک

مرغ سخنگو:کاسکو

مرکز اسپانیا:مادرید

موریانه:رونجو

می دهند تا رسوا کنند:لو

نابود:نیست

ناحیه ایتالیا:ریویرا

نام ترکی:اد

نان ضخیم:بربری

نبرد و جنگ:آورد

نشانی یک محل:آدرس

نمایش بی کلام:پانتومیم

هوش:ویر

ورزش راکتی:تنیس

ویتامین انعقاد خون:کا

کار گروهی:شریکی

کتاب شعر باستانی:یاد و یادبود

کجاست:کو

کرایه شمار:تاکسی متر

کشف گلاید کائن و فرد راتنز:ذرات بدون بار برقی

کشور منزوی آسیایی:نپال

کنترل:بررسی

[ یکشنبه 16 مهر 1396 ] [ 17:47 ] [ علیرضا ]