جواب بازی جدولانه مرحله 325

آذربویه:بلال

آشنا:شناس

اتحادیه ترابری هوایی:یاتا

اثر ابراهیم گلستان:مدومه

اثر تقی مدرسی:آداب زیارت

اثر جمال میرصادقی:در ازنای شب

اثر محمد حجازی:هزار سخن

ادا کردن"زاردن

از قسمت های سرد یخچال:جا یخی

از مرکبات:دارابی  

استغفار کردن:انابت

افزونی:زیاده

ایستادن نظامی:خبردار

بالانشین شعله:دود

برشته:تست

بی پرده:رک

پایتخت اروپایی:لندن

پدر:اب

پراکندگی:نشر

پرستار:نرس

پرستار خارجی:نرس

پس غذا:دسر

پنجه پرنده شکاری:چنگال

پیر سفید موی:زال

ترش و شیرین:مز

ترک خفیف استخوان:مو

تشخیص دادن چهره:شناختن

تنبیه کردن و به فلک بستن:دراز کردن

تهی دست:حاجت مند

جایز شمردن:اذن دادن

جشن و طرب:بزم

جنس پارچه چادر:برزنت

خداوند:رب

دارای روکش روی:گالوانیزه

درود گفتن:سلام

دشنام:فحش

دورتر:واتر

رسوم:آداب

رنگ خزان:زرد

روز گذشته:دی

زیر فرمان:تحت الامر

سازمانی:اداری

ستون مخابرات:دکل

سریشم:کبد

سودمند:نافع

شهر خوزستان:بهبهان

شهرها:بلاد

شیشه آزمایشگاهی:ارلن

طرز سخن گفتن:لهجه

ظروف شکسته را پیوند دادن:بند زدن

مال برخی خروس می خواند:کبک

مقیاسی برای زمان:ساعت

ناخن چهارپا:سم

ناگهان:یک هو

نشانه بیماری:تب

نقش هنرپیشه:رل

هریک از خاندان یک امیر:بکتاش

واحد پول دو کره:وون

واحد پول کرواسی:کونا

واحد شمارش لباس:دست

کشتی بان:ملاح

یک عدد:یکی

[ یکشنبه 16 مهر 1396 ] [ 22:00 ] [ علیرضا ]