جواب بازی جدولانه مرحله 331

آب بدبو:گنداب

آب ترکی:سو

آرام و بدون دغدغه:ریلکس

آشوب:هرج

آقا:سید

آقای اسپانیایی:دن

آیین خداپرستی:دیانت

ابزار درو:داس

ابزار نوشتن:مداد

اتاق درس:کلاس

اتحادیه ترابری هوایی:یاتا

اثر رضا امیرخانی:بیوتن

اثر محمد حسن شهسواری:وقتی دلی

از القاب اشرافی در اروپا:کنت

از انواع دیسک فشرده:وی سی دی

اش شهرهای استان اصفهان:لنجان

از غذاخوری ها:جگرکی

از فرشتگان مقرب:جبرییل

از قالب های شعری:ترکیب بند

از مصالح ساختمانی:شن

افترا:تهمت

اندوهگین:آسی

ایوان جلوی امارت:مهتابی

بانگ:زخ

به جانشینی:نیابتا

به دنیا آوردن:زا

به عهده گرفتن کاری به جای کسی:کفالت

پادشاهی:کیی

پایتخت نیجریه:ابوجا

پراکندگی:شتات

پرده داخل چشم:شبکیه

پرنده ای شکاری:یوهه

پژوهیدن:جستن

تاج خروس:لالکا

تسلیم شدن:وا دادن

تشدید:رزونانس

تفاله:تخ

تقریبا:حدودا

تندیس پرستیدنی:بت

تیر پیکان دار:یب

تیم فوتبال اسپانیایی:کوردوبا

جان سخت:گران جان

جوی:لر

حالت روحی:مود

حیوان باربر:خر

خطاب بی ادبانه:هی

خواستن:ارادت

خوب غذا می خورد:خوش خوراک

خیس:تر

داماد:ختن

درخت خرما:نخل

دریای عرب:یم

دم بریده:ابتر

دور دهان:کب

دیرینگی:ازلیت

دیگران:کسان

رنگ سبز روشن:میشی

ساختار:سازه

سرگشته:هاج

سزاوار شدن:استیجاب

سلول عصبی:نرون

سوز و گداز:تب و تاب

شادابی چهره:ابورنگ

شهر روی آب:ونیز

شکاف میان قلم:فاق

شکم بند طبی:گن

صف:رج

صف:رژه

عدد اول:یک

عضو تولید مثل جنس ماده:مادگی

عقب افتادگی:واماندگی


[ سه‌شنبه 18 مهر 1396 ] [ 18:01 ] [ علیرضا ]