جواب بازی جدولانه 2 مرحله 223

اثر ایوان تورگینف:سیلاب بهاری

اثر صادق چوبک:نفتی

اثر گوته:اگمونت

اثر لوئیس کارول:آن سوی آیینه

اجداد:نیکان

اداره حفاظت از راه ها:راهداری

از غلات:جو

اسب ترکی:ات

اطراف اماکن متبرکه:حرم

افزودنی تند:فلفل  

افسرده و بی انگیزه:دل مرده

باریک بینی:دقت

پایان و نهایت:غایت

پایتخت ایران:تهران

پذیرش سیاسی:اگرمان

پسندیده و ستوده:حمید

تبدیل کننده:مبدل

تپانچه:تس

تکلیف شده:مکلف

تیر پیکان دار:یب

حوان ظاهرپرست و خوش گذران:ژیگولو

جوانی:فتا

خانه:سرا

خشک:یابس

خمیده:گوژ

رغبت:میل

رمق آخر:نا

ساخت و پاخت کردن:تبانی

ساز و برگ اسب:یراق

سخنان بیمارگونه:یان

سرپرست خانواده:نان آور

سهم و آذوقه:جیره

سوار شدن:رکوب

شامه نواز:بو

شهر استان اصفهان:سمیرم

علامت مخصوص:مارک

فیلمی از محسن تنابنده:چند میگیری گریه کنی

قاضی ورزشی:داور

لحظه:دم

ماه نو:هلال

مربوط به ذهن:ذهنی

مردم یک کشور:ملت

مزین:آراسته

مشک:خی

میدان جنگ:پیکارگاه

نابینا:کور

نادان:ابله

نشان و جلوه:نمود

هیئت منصفه:ژوری

واحد پول زاپن:ین

وسیله انفجاری خفیف:ترقه

کارگاه جولاهی:هف

کاریز:قنات

کجاست:کو

کمان صورت:ابرو

کوره نان پزی:تنور


[ جمعه 8 دی 1396 ] [ 21:35 ] [ علیرضا ]