جواب بازی جدولانه 2 مرحله 253

اثر آگاتا کریستی:قتل آسان است

اثر صادق چوبک:هف خط

از بخش های اوستا:یسنا

استوار و پایدار:راسخ

به جز:الا

پر از تصورات بیهوده:خیالاتی

پراکندگی:شت

پراکندگی:شتات

پرنده سعادت:هما

پسوند شباهت:سا  

پسوند محافظت:بان

پوشاک:لباس

تحت نظر فرماندار:بخشدار

ترکیدن بمب:انفجار

تصدیق انگلیسی:یس

تمامیت و عمومیت:کلیت

تورم روی پوست:تاول

جمع ماده:مواد

جوجه تیغی:راورا

حرف تعجب:وا

حلال رنگ:تینر

خزان:خریف

خسیس:کنس

خوابیده:نائم

خوراک:طعام

دردها:آلام

دره:شعب

دیگ دهان گشاد:تیان

سقف فروریخته:آوار

سگ بیمار:هار

شایسته:روا

شجاع:دلیر

شهر رازی:ری

شهر هرمزگان:حاجی آباد

شهر کرمان:بم

شکوه:فر

عدد ورزشی:دو

فروش کالا به خارج از کشور:صادرات

فیلمی از رضا حیدرنژاد:حکایت آن مرد خوشبخت

فیلمی با بازی ایرج قادری:دکتر و رقاصه

فیلمی با بازی پزمان بازغی:ندارها

گل ته جوی:لای

گوشه فوتبالی:کرنر

مانند خاک:خاکسار

مجلس بزرگان:سنا

محل نگهداری کتاب:قفسه

محل ورود:در

میوه ای که وقت چیدنش رسیده:رسیده

ناهید:زهره

نوت پایه موسیقی:تونیک

نوعی پرتقال:خونی

نیم تنه مردانه:کت

هریک از نمک های اسید نیتریک:نیترات

وی:او

کج:اریب

کدامیک:کدامین


[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 17:25 ] [ علیرضا ]