جواب بازی جدولانه 2 مرحله 255

اثر امین فقیری:کوچه باغ های اضطراب

اثر غلامحسین ساعدی:گور و گهواره

از ادات پرسش:آیا

از نت ها:فا

اعتبار و ناموس:آبرو

اندازه صدای سیستم صوتی:ولوم

اهل ساری:ساروی

باطنی نیست:ظاهری

بخشی از بدن:سینه

بردبار:صابر  

به طبع:طبعا

بوته زرگران:گه

پایتخت فراری:رم

پر از غلط:غلط غلوط

پرچم:رایت

پوشیده از طلا:مطلا

پیرو حضرت موسی ع:یهود

پیشوا:رهبر

ترکیب قرمز و آبی:بنفش

تقریبا:حدودا

تیر پیکاندار:یب

داد و فریاد:هوار

دارنده:واجد

دانشجوی علوم دینی:طلبه

دزدیدن:ربودن

دوست:یار

دوستی:حب

دیوار:جدار

راندن مزاحم:دک

رخنه:شکاف

زراعت بهاری:صیفی

زشت:رکیک

ساکنان:اهالی

سرکش و نافرمان:یاغی

شرم:حیا

شهر گیلان:رضوانشهر

صحنه نمایش:سن

صنم:بت

طریقه:روند

عدد خیطی:سه

عدد منفی:نه

عقب و پشت:ورا

فک اسفل:چانه

فیلمی از رسول صدر عاملی:شهری که دوست می دارم

قتل سیاسی:نرور

قلیل:کم

گوینده:راوی

مادر:ام

ماه سرد:دی

ملامت کننده:لائم

موی پشت لب:سبیل

نشانه قرآنی:آیت

وارونه:برعکس

واکسن:مایه

وسیله احتیاطی:یدک

کشت به امید باران:دیم

کشته راه خدا:شهید

[ سه‌شنبه 19 دی 1396 ] [ 19:02 ] [ علیرضا ]