جواب بازی جدولانه 2 مرحله 257

آرایش:زینت

آگهی کوتاه تبلیغاتی:تیزر

اثر صادق هدایت:نیرنگستان

از علوم پایه:ریاضی

از گل های رنگین معطر:زنبق

اسباب زندگی:معاش

افراشته:اهتزاز

التهاب:سوزش

باور:یقین

بخشی از گیاه:ساقه  

بزرگ و عقیم:کلان

بشقاب بزرگ:دوری

بگو مگو:یکی به دو

بیمار:علیل

پارچه سوراخ سوراخ:تور

پایتخت ایرلند:دوبلین

پایین:ذیل

پدر مرده:یتیم

پول فلزی کم بها:پشیز

پیشوا:قائد

تا:الی

تصدیق انگلیسی:یس

تعلیمی:آموزشی

جاوید:سرمد

چارچوب:کادر

چندین وزیر:وزرا

حقیقت هر چیز:ذات

خوش گذران:عیاش

دانای علم و ادب:ادیب

دمای بالای بدن:تب

دورتر:ابعد

راه راست یافته:راشد

روزهای مهم مذهبی:ایام الله

ریشه:بن

سپاه:قشون

سمبولیک:نمادین

سنگ آتشفشانی:آذرین

سیلی صدادار:شپلق

شبیه:همانند

شریان:شاهرگ

شیر بیشه:عباس

صاحب:ذی

عداوت و دشمنی:کین

عرصه دو و میدانی:پیست

قایق بزرگ:لنج

قدرت:زور

گرما:حر

گوشه فوتبالی:کرنر

ماه دهم قمری:شوال

مایه روشنی:آب

متحرک:جنبنده

نتوان بر آن قیمت گذاشت:بی بها

نیز:ایضا

همگی:جمله

ویتامین انعقاد خون:کا

کشور اروپایی:لتونی

کوچک:که

کوشش:سعی

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 11:39 ] [ علیرضا ]