جواب بازی جدولانه 2 مرحله 288

آرایش سینمایی:گریم

آرزوها:آمال

آغاز:بدائت

آمد و شد کردن:تردد

آواز بلند:فریاد

اثر عبدالحسین صنعتی زاده:رستم در قرن بیست و دوم

از استان ها:قم

از اعیاد اسلامی:قربان

از خنده می رود:ریسه

امری که طبق قانون انجام گیرد:قانونی  

برای:واسه

به تمسخر گرفتن:دست انداختن

به دنیا آمدن:تولد

به دویدن وا داشتن:دواندن

بی حرکت:راکد

پایداری:استقامت

تازه:نوین

جراحت وارد کردن:زخم زدن

حرف تردید:یا

حمله با بمب:بمباران

خاشه:خش

دام:تله

درون دهان:کب

دستور زبان:گرامر

دکان شستشوی لباس:اتوشویی

دیدن و نگاه کردن:نگریستن

ریسمان اسارت:کمند

زنده:حی

سره و بی غش:وش

شاهد:گواه

شراب:می

شهر تهران:ورامین

شهر سوئیس:ژنو

شهر مازندران:بهشهر

طرف:ور

ظرف قند:قنددان

عنوان شاهزادگان قاجار:نواب

عود:ند

فاصله زمانی:بازه

فرزند زاده:نوه

فقیر:ندار

گرد سفید اعتیادآور:هروئین

گردشگر:توریست

گلو:نای

گهواره:ننو

لبالب:مملو

مثبت اندیش:خوش بین

محکم شدن:تاکد

مخالف:ضد

مساوات:برابری

معطر:بویا

مقدار تجویزی دارو:دز

ناگواری:وخامت

ورزش آبی:شنا

ورم کردن:تورم

کجی:انحنا

کشور آفریقایی:تانزانیا

[ پنج‌شنبه 12 بهمن 1396 ] [ 23:49 ] [ علیرضا ]