جواب بازی جدولانه 2 مرحله 302

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری:نامه به یک گروگان

فیلمی با بازی هانیه توسلی:مادر پاییزی

قرض:دین

فعال و پرتلاش:پرکار

فربه:پروار

یقین:باور

پول ژاپن:ین

حرف ندا:ای

مایه بین قرنیه و زجاجیه:زلالیه

گرانبها:ذی قیمت  

یک میلیونم متر:میکرون

عریض:پهناور

علامت مفعولی:را

قضاوت کردن:داوری

پرهیزکاری:زهد

نا استوار:لق

تو در تو:لابلا

گل ته جوی:لای

درآمدها:عواید

دنیا و هستی:عالم

شهر کرمان:بم

خدایی:ربوبیت

برگزیده شده:منتخب

اسب چاپار:یام

اقامت کردن:سکونت

اثر هرمان هسه:گرترود

در رفتن:گریختن

حرف نداری:بی

جانشین پادشاه:ولیعهد

ابزار بنایی:ماله

قرائت قران:ترتیل

حرف ندا:یا

درخت زبان گنجشک:ون

اثر ژولین گرین:آدرین مزورا

یکدنده:لجباز

دشمن سرسخت:لد

آلبومی از استاد شجریان:فریاد

سپیده دم:فجر

جشن ازدواج:عروسی

زبان عمده خاورمیانه:عربی

بی بندوبار:ول

آجر اسباب بازی:لگو

درد:الم

شالوده:بنیان

تیم فوتبال فرانسوی:لوریان

پیرو دین مانی:مانوی

ابزار:لوازم

نپخته:نارس

مانع آب:سد

امر از آمدن:بیا

سرخ رنگ:عنابی

من و تو:ما

نوعی از حکومت:جمهوری

نژاد و خاندان:نسب

جدید:نو

رمق:نا

خانه پشت به افتاب:نسر

پایتخت اتیوپی:آدیس آبابا

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 17:12 ] [ علیرضا ]