جواب بازی جدولانه 2 مرحله 317

وقت تعیین شده:ضرب الاجل

عمل گرایی:پراگ ماتیسم

همدم:انیس

حیوان با وفا:سگ

من و شما:ما

قانون چنگیزی:یاسا

آرزو کردن:تمنی

صحرای بی آب و علف:بیابان

فیلم نامه:سناریو

شهری در اصفهان:خمینی شهر  

ریشه:بن

سزاوار:لایق

زبان:لسان

آش:با

از درندگان:ببر

حرف افسوس:وای

بافنده:جولاهه

میرغضب:جلاد

سماوی:آسمانی

با ارزش:قابل دار

کیسه بزرگ:انبان

خبر:نبا

کمک:یاری

طریقه راهبان:رهبانیت

عضو حشرات گزنده:نیش

میوه باب گلو:هلو

کلمه دال بر تعجب:وه

بی نظمی و بی قانونی:هرج و مرج

آری:بله

زیرکی:دها

سال ترکی:ییل

تذکر:یادآوری

اثر عبدالحسین زرین کوب:فلسفه شعر

کارگاه جولاهی:هف

گرو:رهن

دیوار محکم و بلند:ترا

حرف فراری:جیم

جراحت:زخم

خدمه هواپیما:مهماندار

شکم و بطن:لت

پادشاه:خسرو

رستگار:فائز

میوه نکو:به

سود پول:ربا

سرپرست:ولی

نجیب زاده قرون وسطایی:شوالیه

کنونی:فعلی

بن:ریشه

عایق بندی شده:ایزوله

ادیت:ویرایش

نطفه:تخم

هوشیار و زرنگ:زبل

ملیح و گیرا:بانمک

غذای شیرین صبحانه:مربا

از ادات پرسشی:آیا

روح انسانی:جان

از بت های جاهلیت:هبل

عود:ند

سایه:نش

سراب:آب نما

قشون:لشکر

[ دوشنبه 23 بهمن 1396 ] [ 20:04 ] [ علیرضا ]