جواب بازی جدولانه 2 مرحله 318

اثر رنه دکارت:تاملات در فلسفه اولی

علم مطالعه موجودات زنده:جانورشناسی

منسوب کردن:نسبت دادن

انگور نرسیده:غوره

برهنه:رت

سایه:نش

شماره و عدد:نمره

دومین:ثانویه

پسوند شباهت:سان

مسن:پیر  

شادی:مسرت

خانه کوچک:کلبه

اسب ترکی:ات

مرسوم:متداول

گلدسته:منار

فوق:بالا

خارج:برون

چربی:روغن

مسافر:راهی

مایملک:اموال

از دست رفته و تلف شده:ضایعه

یار سونا:جکوزی

بدگویی کردن:هجا

جسم سفید بلوری دافع حشرات:نفتالین

شهر سمنان:دامغان

مجاز از آسمان:گردون

نیستی:فنا

معبر رودخانه:پل

چه کسی و چه وقت:کی

سرور و بزرگ:رئیس

مقابل اصول:فروع

عکس از خود گرفته شده:سلفی

جنگ و نزاع:ستیزه

نمایش تشدید مغناطیسی:امرایی

آوازی برای خواباندن نوزاد:لالایی

اثر نفت:گازوئیل

باوفای حیوانات:سگ

تشکیل صف برای مبارزه:صف ارایی

تنگدست:مفلس

سیستم تشخیص موقعیت هواپیما:رادار

بلبل:هزار

همیشگی:جاودان

مناطق تحت فرمان:ولایات

بی باک:دلیر

واحد پول ژاپن:ین

غذاخوری:رستوران

لفظی که به هنگام ورود به جایی بیان می شود:یا الله

قلب قران:یس

مخترع تلفن:بل

گیاه:نبات

مشهور:نامی

عشق فرنگی:لاو

دشمن درخت:تبر

از اقوام:لر

لنگه بار:تا

گرفتار بیماری:مبتلا

از پوشاک:پیراهن

[ دوشنبه 23 بهمن 1396 ] [ 21:26 ] [ علیرضا ]