جواب بازی جدولانه مرحله 177

آدم نخراشیده و زورگو:قل تشن

آرایش صورت:میک آپ

اثر فرخنده حاجی زاده:من منصور و آلبرایت

از انواع سس:مایونز

از پرندگان مهاجر:پرستو

از پوشاک:شال

از خواهران برونته:ان

از عوامل بیماری زا:ویروس

از گازها:ازن

اسطوره فوتبال برزیل:پله 
ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تیر 1396 ] [ 12:48 ] [ علیرضا ]